97

طراحی آموزشی نوین

مولف:
سال انتشار: ۱۳۹۷
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۴۳۷
مقطع تحصیلی: مجتمع کامل
نام درس: عمومی
نام کلاس: عمومی
قیمت روی جلد: ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۶,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم