95

هفشنبه علوم نهم

مولف: بابک نانکلی
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۳۹
مقطع تحصیلی: متوسطه 1
نام درس: علوم تجربی
نام کلاس: نهم
قیمت روی جلد: ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۲,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم