88

هفشنبه علوم هفتم

مولف: بابک نانکلی
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۱۵
مقطع تحصیلی: متوسطه 1
نام درس: علوم تجربی
نام کلاس: هفتم
قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۲,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم