70

آکسفورد المنتری

مولف:
سال انتشار: ۱۳۹۶
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۳۰۵
مقطع تحصیلی: مجتمع کامل
نام درس: عمومی
نام کلاس: عمومی
قیمت روی جلد: ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۶,۸۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم