6

علوم آموزكار پنجم ابتدايي

مولف:
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۴۶۶
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نام درس: علوم
نام کلاس: پنجم
قیمت روی جلد: ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

علوم پنجم ابتدایی مربوط به زمین اطراف ماست !  از خاک و آب و گیاه بگیرین تا رنگین کمون و آسمون !
آموزکار علوم پنجم ابتدایی این مطالب رو با کلی عکس و جدول به شما آموزش میده !
بجای اینکه چند تا کتاب مختلف بخرین که از زیادی تمرین داره می ترکه بهتره که خواندنی بخونین تا به اندازه و مفید (خیلی مفید) برای یادگیری علوم وقت بذارین!
تو این کتابها  از روش های جدید آموزشی برای آموزش علوم تجربی استفاده کردیم.
این کتابها تمام رنگی چاپ شدن که وقت مطالعه خوابتون نبره 
این کتاب شامل
آموزش نکته به نکته کتاب درسی
تمرین های درس به درس و متنوع شامل:
حل کردنی، جای خالی، تستی، وصل کردنی، سوال و جواب و...
و از همه مهم تر ارزشیابی فصل به فصل که یکی از شاخص های نظام آموزشی کشوره!
ما اینجا برای یادگیری بهتر شما تلاش میکنیم فقط در کار ما باشین! 
کافیه فقط خواندنی بخونین ! به همین دلیله که ما اصرار داریم :
خواندنی رو باید خوند!

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم