55

فارسی آموزکار پنجم ابتدایی

مولف: زهرا نادری
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۰۰۰
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نام درس: فارسی
نام کلاس: پنجم
قیمت روی جلد: ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم