5

علوم آموزكار چهارم ابتدايي

مولف:
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۴۵۹
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نام درس: علوم
نام کلاس: چهارم
قیمت روی جلد: ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

برای یادگرفتن علوم تجربی در سال چهارم باید تمرین هایی انجام بشه که نزدیک به کتاب درسی باشه و از آموزش های کتاب درسی الهام گرفته باشه.
مطمئن باشین از آموزکار خواندنی زدیک تر به کتاب درسی وجود نداره!
دلیلش هم اینه که مورد تایید وزارت آموزش و پرورشه و از روی سرفصل های کتاب درسی تالیف شده!
تو این کتابها  از روش های جدید آموزشی برای آموزش علوم تجربی استفاده کردیم.
این کتابها تمام رنگی چاپ شدن که وقت مطالعه خوابتون نبره 
برای آموزش بهتر از جدول و عکس تا دلتون بخواد استفاده شده!
این کتاب شامل
آموزش نکته به نکته کتاب درسی
تمرین های درس به درس و متنوع شامل:
حل کردنی، جای خالی، تستی، وصل کردنی، سوال و جواب و...
و از همه مهم تر ارزشیابی فصل به فصل که یکی از شاخص های نظام آموزشی کشوره!
شما می تونین چند صفحه از این کتاب رو همینجا از نمونه خواندنی ببینین! 
کافیه فقط خواندنی بخونین ! به همین دلیله که ما اصرار داریم :
خواندنی رو باید خوند!

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم