24

خواندنی بنویس ۳

مولف: کسری کرکزی
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۶۶۴
مقطع تحصیلی: مجتمع کامل
نام درس: عمومی
نام کلاس: عمومی
قیمت روی جلد: ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۹,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم