22

خواندنی بنویس ۱

مولف: کسری کرکزی
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۶۰۶
مقطع تحصیلی: مجتمع کامل
نام درس: عمومی
نام کلاس: عمومی
قیمت روی جلد: ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۹,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

صحیح نویسی کلمات و جملات فارسی همواره دغدغه هر ایرانی است!
زیبا نویسی حروف هنری است که هم آرامش روح را به همراه دارد هم ادامه ی مسیری است که قدمای این عرصه پیمودند و میراثی ماندگار برایمان برجا گذاشتند.
نشر خواندنی با همیاری مدرسین انجمن خوشنویسان مجموعه ای برای آموزش خوشنویسی تحریری تهیه دیده است که بی شک چشم نواز شما عزیزان در راستای این مهم خواهد بود.
این مجموعه ی شش جلدی از مبتدیات این هنر شروع و با سطر نویسی پایان می یابد.
جلد اول این مجموعه ی ارزنده به معرفی مفردات و آموزش جامع حروف الفبای فارسی می پردازد!
بی شک ( خواندنی بنویس ) مسیر خوانا نویسی را برای شما هموار خواهد ساخت.
خواندنی را باید خوند!

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم