20

روش تدریس نوین

مولف:
سال انتشار: ۱۳۹۶
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۸۶۶۲۶
مقطع تحصیلی: مجتمع کامل
نام درس: عمومی
نام کلاس: عمومی
قیمت روی جلد: ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۶,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

تاریخچه مطالعات نشان می دهد روش های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر ،پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان موثر است.
وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند.
یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش ، بلکه پرورش تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است.
این کتاب می کوشد تا روش های نوین تدریس را به دبیران و فرهنگیان گرامی معرفی نماید.
در این کتاب با 
روش های کلاس داری و آموزش دروس
ویژگی های شخصیتی و علمی یک معلم
و انواع روش های تدریس به خصوص دروس ریاضی ، علوم و املا آشنا خواهید شد!
خواندنی را باید خوند ! 

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم