101

هفشنبه زبان انگلیسی هشتم

مولف: اکرم احمدوند
سال انتشار: ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۸۴
مقطع تحصیلی: متوسطه 1
نام درس: زبان انگلیسی
نام کلاس: هشتم
قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۲,۰۰۰ تومان

درباره این کتاب

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم