درباره ما

خواندني رو بايد خوند!

اوايل سال ٩١ بود كه ما خواندني ها بعد از يك دهه بررسي كتابهاي كمك آموزشي به اين نتيجه رسيديم كه شما دانش آموزاي عزيز براي تمرين و آموزش بيشتر مجبورين چند كتاب رو طي سال تحصيلي بخرين كه در نهايت هيچ كدوم تمام نيازهاي شما رو برطرف نميكنه!
بين خودمون بمونه كه خيلياشون از روي هم كپي شده 😜
بخاطر همين موضوع ما خواندني ها كنار هم جمع شديم و كتابهايي رو براي شما آماده كرديم كه هم آموزش ميده، هم تمرين ميكنين، هم نكته داره و هم آزمون ميدين !
ناگفته نمونه كه براي تيزهوشاني ها هم يه چيزايي توش پيدا ميشه 😍
پس شما هم با يكبار امتحان كردن كاملا خواندني ها و آموزكارها به جمع خواندني ها بپيوندين!

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم