آموزگاران گرامی

با ثبت نام در وبسایت انتشارات خواندنی از طرح اهداء رایگان کتاب به فرهنگیان و تخفیفات ویژه مدارس بهره مند شوید!

دانش آموزان عزیز

با ثبت نام در وبسایت خواندنی از طرح اهداء جوایز به دانش آموزان برتر و تخفیفات ویژه کتابهای خواندنی بهره مند شوید!

خواندنی رو بايد خوند!

تلفن ویژه مدارس:
۰۲۱-۶۶۹۷۹۰۰۷
۲۰ خط مستقیم